ข้อควรรู้สำหรับการสอบ IELTS Writing Task 1 และ Task 2

การสอบ IELTS Writing นั้นต้องเตรียมตัวมาให้ดีเพราะเป็นการใช้เทคนิคหลายประการ ทั้งการเขียนให้ถูกไวยากรณ์ และ มุมมองการนำเสนอต้องทำให้ผู้อ่านประทับใจ และสิ่งที่จำทำให้การทำข้อสอบได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากการรู้จักตัวข้อสอบให้ดี ดังนั้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถพิชิตคะแนนได้มากขึ้น เราได้นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับ IELTS Writing Task 1 และ Task 2 มาบอกกล่าวกัน www.ielts.idp.co.th

ข้อควรรู้สำหรับการสอบ IELTS Writing Task 1 และ Task 2

เริ่มที่ IELTS Writing Task 1  ข้อสอบแบ่งออกเป็น  6 รูปแบบได้แก่ Line Graph, Pie Graph

, Bar Graph, Table Chart , Combination และ Process/Procedure และจงรู้ไว้ว่า Writing Task 1 มีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน หากผู้สอบเข้าใจและจดจำ Pattern การเขียนได้ก็จะสามารถช่วยให้ทำข้อสอบใน Task 1 ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ เรามักได้ยินว่าให้พยายามไปให้เวลากับ Task 2  เพราะ IELTS Writing Task 1  จะมีน้ำหนักของคะแนนน้อยกว่า Task 2 แต่อย่างไรก็ตามหากผู้สอบไม่สามารถทำ Task นี้ให้เสร็จได้ผู้สอบก็จะถูกหักคะแนนเช่นกัน เป็นผลทำให้ได้คะแนนสอบ Writing ไม่ดีเท่าที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สอบโดยส่วนใหญ่

มาต่อกันที่  Writing Task 2  มีความสำคัญมากเนื่องจากมีน้ำหนักคะแนนที่มากกว่า Writing Task 1 เป็นอย่างมาก และมีจำนวนคำที่ผู้สอบต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 250 คำ จาก Instruction ในข้อสอบ Writing ได้ให้คำแนะนำว่าผู้สอบควรใช้เวลากับ Task นี้ประมาณ 40 นาที

หัวใจสำคัญก่อนเลยในการเริ่มทำ Writing Task 2 คือ การอ่านโจทย์ให้เข้าใจและตอบคำถามตามที่โจทย์ต้องการเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นหนึ่งใน criteria ที่ใช้ในการให้คะแนน (Task Achievement) หากผู้สอบเขียน Writing ที่ไม่ตอบคำถามตามที่โจทย์ต้องการไม่เพียงแต่คะแนนในส่วนของ Task Achievement จะไม่ดีแล้ว ในส่วนของคำศัพท์ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากคำศัพท์ที่ใช้ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับโจทย์ที่กำหนดนั่นเอง

สิ่งแรกที่ควรให้เวลาและทำความเข้าใจคือการอ่านคำถามและการลำดับความคิดในการเขียนในช่วงเตรียมตัวที่จะเขียน  แต่บ่อยครั้งที่ผู้สอบสามารถจัดการความคิดและวางแผนการเขียนได้ดีในช่วงเตรียมตัวนี้ ซึ่งคุณจะพบว่าคุณสามารถที่จะเขียน Writing ได้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงและยังมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจทานความถูกต้องของ Writing ที่เขียนอีกด้วย

รูปแบบคำถามที่น่าสนใจจากใน Writing Task 2  สามารถแบ่งรูปแบบคำถามหลักๆได้ ดังนี้  Agree or Disagree,  Advantages/Benefits outweigh Disadvantages/Drawbacks , Discuss two views (and give the opinion) , Causes or Problems and give solutions , Opinions

ข้อคิดที่อยากฝากไว้ คือ การสอบ IELTS Writing Task 1 และ Task 2  หากเตรียมตัวให้ดีก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถพิชิตคะแนนตามที่ตั้งใจไว้ได้  ในทางตรงข้ามไม่มีใครฟลุคพอที่จะสอบได้คะแนนดีหากไม่ฝึกฝน